Gäddseminarium

i Vasa, Hotell Tropiclandia, 25-26.9.2014

Gäddan: ekologi, beteende och ansvarsfullt fiske

Gäddan har en stor utbredning i färsk- och brackvatten över norra halvklotet. Som topprovdjur inverkar gäddan på artsammansättning, förekomst och utbredning av många arter inklusive sin egen art. Inom fritidsfiske är gäddan en mycket populär art i många länder, och genom en utveckling av fisketurismen kan gäddfisket öka ytterligare. Österbotten, som ligger vid finska västkusten, har genom de goda gäddfiskevattnen getts profilen gäddparadiset. Samtidigt som en ökad och inriktad marknadsföring sker för att etablera Österbotten som en gäddfiskedestination i utlandet, är det också viktigt att beakta nya forskningsrön som gäller gäddan och gäddfiske, för att förvissa sig om att fisketurismverksamhet förblir hållbar och att ansvarsfullt gäddfiske bedrivs. Väl förvaltade och livskraftiga fiskbestånd är en grundläggande förutsättning för all form av fiske. Detta seminarium syftar till att samla specialister på olika områden av gäddan, från ekologiska aspekter till effekten av C&R fiske, för att öka förståelsen av gäddan och fiskets inverkan på arten samt att lyfta fram ansvarsfullt gäddfiske. Den andra dagen av seminariet ger en möjlighet att prova på gäddfiske i den unika Kvarkens skärgård, Finlands enda naturarv på UNESCOs världsarvslista. Seminariet är en del av projektet "Nästa steg - internationell gäddfisketurism", som finansieras av EU: s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och förvaltas av Österbottens Fiskarförbund. Seminariet är trespråkigt med simultantolkning.


SEMINARIEDAG, TORSDAG 25.9.2014, kl. 10.00-17.00

Avgiften för seminariet är 50 euro, vilket inkluderar lunch samt morgon och eftermiddags kaffe/te med tilltugg.

Ämnen och föreläsare

”Restaurering av gäddlekplatser”
Tobias Fränstam, Sveriges sportfiskare

“C&R fiske på gädda ur ett engelskt perspektiv”
Steve Rowley, Chefsredaktör för EsoxWorld

”Effekten av C&R på gäddans livskraft”
Teemu Koski, Suomen haukiseura

“C&R som en förvaltningsmetod”
Martin Stålhammar, Lunds Universitet

“Effekten av selektivt fiske och de stora individernas betydelse för gäddpopulationen”
Joni Tiainen, Helsingfors universitet

“Individuella skillnader hos gäddan – från tillväxt- och storleksvariationer till personligheter”
Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund

“Taktiskt gäddfiske utgående från gäddans beteende och ekologi”
Neville Fickling, Redaktör, Pike & Predator Magazine

“Vad gör dig till en ansvarsfull fritidsfiskare?”
Juha Ojaharju, Finlands fritidsfiskares centralförbund

FISKEDAG I KVARKENS SKÄRGÅRD, fredag 26.9 kl. 9.00-17.00

Priset för fiskedagen är 100 euro och inkluderar tur/retur busstransport från Hotell Rantasipi via Vasa centrum till Björköby, fiskeguidning, båthyra, lunch och kaffe/te.


ANMÄLNING

Anmäl dig till seminariedagen och/eller fiskedagen senast 18.9 via e-post: marina.nyqvist@fishpoint.net, eller tel: +358 (0) 50 527 2314. Vänligen ange eventuella matallergier eller specialkost.

Den totala summan betalas till Österbottens fiskarförbunds konto: FI44 4970 1040 0419 86, HELSFIHH (senast 18.9). Ange "Gäddan" som meddelande vid betalning.

Vi ber dig också ange om du/ni vill äta middag tillsammans med andra deltagare/föreläsare på den första kvällen (25.9). Informationen behövs för att arrangörerna ska kunna boka en restaurang i förväg. Alla betalar för sina beställda rätter och drycker i restaurangen.


ÖVERNATTNINGAR

Hotell Rantasipi Tropiclandia erbjuder seminariets deltagare rum för special pris: enkel rum för 85€/dag och dubbel rum för 95€/dag. Vänligen boka ditt rum direkt från hotellet, per telefon: +358 6 283 8000 eller per e-post: tropiclandia.rantasipi@restel.fi. Uppge bokningskoden “HAUKI” för att få specialpriset.

Samarbetspartners: