Kalastusmääräykset

Tässä esitellään kalastusasetuksessa määritellyt kalojen rauhoitusalueet, ajat ja vähimmäismitat (1.1.2016 alkaen):

*Ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan on  Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla oltava vähintään 40 cm.

Kalastusalueet voivat päättää vesialueilleen vähimmäismittoja myös muille kalalajeille tai ne voivat päättää suuremmista vähimmäismitoista yllä mainituille kalalajeille kuin mitä asetuksessa vaaditaan.

Kalastusaluekohtaiset määräykset Pohjanmaalla

Kalastusalueet ovat kalastuslain nojalla ottaneet käyttöön seuraavat pyydysmääräykset, vähimmäismitat tai rauhoituspiirit vesialueilleen tai osaan niitä. Pohjanmaan kaikkia juoksevia vesistöjä pidetään TE-keskuksen päätöksen mukaan lohi- tai siikapitoisina, mikä tarkoittaa, ettei kalastus ole yleisen kalastusoikeuden nojalla sallittua koski- ja virtapaikoissa. Siksi koski- ja virtapaikoissa kalastamiseen tarvitaan kalaveden omistajan lupa. Kartta kalastusalueiden rajoista löytyy tästä.

Kristiinankaupungin-Isojoen kalastusalue kattaa Kristiinankaupungin sekä Lapväärtin ja Isojoen kunnat.

Närpiön-Kaskisten kalastusalue kattaa Närpiön ja Kaskisten kaupungit. Kalastusalue on tehnyt päätöksen siian vähimmäismitasta.

Korsnäsin-Maalahden kalastusalue kattaa Korsnäsin ja Maalahden kunnat sekä Vaasan kaupungin. Kalastusalue on tehnyt päätöksen verkkojen pienimmästä sallitusta solmuvälistä. Verkon pienin sallittu solmuväli on merivesissä kalastettaessa 40 mm. Päätös ei kuitenkaan koske silakkaa, kuoretta eikä syöttikalastusta.

Kvarkenin kalastusalue perustettiin 1.1.2014 ja kattaa Mustasaaren, Vöyri-Maksamaan-Oravaisten ja Vähänkyrön kunnat. Entinen Mustasaaren kalastusalue on tehnyt päätöksen siian vähimmäismitasta. Kalastusalue on myös perustanut rauhoituspiirin, joka kattaa Kyrönjoen laskualueen ja suuston. Kuhan kalastus on kesäkuussa kielletty rauhoituspiirin alueella. Kielto koskee kaikkia kalastustapoja, myös onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta. Entinen Norra Kvarken Kalastusalue on tehnyt päätöksen merikalastuksessa käytettävien siikaverkkojen pienimmästä sallitusta solmuvälistä. Siikapohjaverkoissa solmuvälin on oltava 38 mm tai suurempi ja pintaverkoissa 50 mm tai suurempi. Kalastusalue on kalastuslain nojalla myös perustanut rauhoituspiirin Kyrönjoen suustoalueelle. Kuhan kalastus on kielletty kesäkuun ajan rauhoituspiirin alueella. Kielto koskee kaikkia kalastustapoja, myös onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta.

Uudenkaarlepyyn kalastusalue kattaa Uudenkaarlepyyn kaupungin. Kalastusalue on tehnyt päätöksen siian vähimmäismitasta. Siian vähimmäismitaksi on merialuelle määrätty 30 cm, ja se on otettava huomioon kaikentyyppisessä kalastuksessa.

Norra Svenska kalastusalue kattaa Luodon, Pedersören ja Kruunupyyn kunnat sekä Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit. Kalastusalue on kalastuslain nojalla perustanut rauhoituspiirin Luodon-Öjanjärvelle. Rauhoitusaika on 15.5. – 15.6. jolloin kuhan kalastus on joka vuosi kielletty kaikilla kalastustavoilla.