Kalastusoppaan vinkit hauen kalastukseen


keväällä...

Juuri ennen kutuaikaa hauki löytyy parhaiten kutualueiden lähettyviltä. Hauki tarvitsee ravintoa, koska tuleva kutu vaatii paljon energiaa. Vesi on kylmää ja hauen liikkeet ovat vielä hitaita. Nyt vieheiden vauhti on pidettävä hitaana ja pysäytyksiä on tehtävä usein. Heti jäidenlähdön jälkeen veneillä suunnataan kohti kutualueita. Suuretkin hauet tulevat kudulle, joten suuren hauen tavoittaa tähän vuodenaikaan rantavedestä. Nyt vieheiden tärkein ominaisuus on hidasuintisuus. Hyviä valintoja kylmään kevätveteen ovat hitaasti uitettavat jerkit, syvyytensä säilyttävät ”suspending” jigit ja vieheet. Kun hauki kutee, sitä ei kiinnosta ravinto. Kutualueella kiertää suuria emokaloja joiden vieressä ui usein 2-3 koiraskalaa. Nyt on tärkeää antaa hauille kuturauha. Kutu kestää muutaman viikon. Kudun päätyttyä kalastaja tuntee sen parhaiten siiman päässä. Hauet ovat käyttäneet energiavarastonsa tyhjiksi kudun aikana ja nyt niiden on saatava kulutettu ravinto takaisin. Hauet pysyttelevät muutaman viikon kutualueiden lähettyvillä, ennen kuin ne siirtyvät vesien lämmetessä omille saalistusalueilleen. Keväällä veden lämpötila vaihtelee vesialueilla. On tärkeää tietää missä vaiheessa kutua hauet ovat kullakin kalastusalueella. Toisessa lahdessa hauet voivat uida vierekkäin piittaamatta mistään muusta, kun toisessa lahdessa hauet vasta valmistautuvat kudulle ja ovat erittäin kiinnostuneita ohi uivasta helposta saaliskalasta. Vastaavasti kutu päättyy toisella alueella, kun se on toisella alueella vielä käynnissä. Osaavat kalastusoppaat tuntevat kudun vaiheet ja valitsevat Sinulle kulloinkin parhaan kalastusalueen.


kesällä...

Juuri ennen kutuaikaa hauki löytyy parhaiten kutualueiden lähettyviltä. Hauki tarvitsee ravintoa, koska tuleva kutu vaatii paljon energiaa. Vesi on kylmää ja hauen liikkeet ovat vielä hitaita. Nyt vieheiden vauhti on pidettävä hitaana ja pysäytyksiä on tehtävä usein. Heti jäidenlähdön jälkeen veneillä suunnataan kohti kutualueita. Suuretkin hauet tulevat kudulle, joten suuren hauen tavoittaa tähän vuodenaikaan rantavedestä. Nyt vieheiden tärkein ominaisuus on hidasuintisuus. Hyviä valintoja kylmään kevätveteen ovat hitaasti uitettavat jerkit, syvyytensä säilyttävät ”suspending” jigit ja vieheet. Kun hauki kutee, sitä ei kiinnosta ravinto. Kutualueella kiertää suuria emokaloja joiden vieressä ui usein 2-3 koiraskalaa. Nyt on tärkeää antaa hauille kuturauha. Kutu kestää muutaman viikon. Kudun päätyttyä kalastaja tuntee sen parhaiten siiman päässä. Hauet ovat käyttäneet energiavarastonsa tyhjiksi kudun aikana ja nyt niiden on saatava kulutettu ravinto takaisin. Hauet pysyttelevät muutaman viikon kutualueiden lähettyvillä, ennen kuin ne siirtyvät vesien lämmetessä omille saalistusalueilleen. Keväällä veden lämpötila vaihtelee vesialueilla. On tärkeää tietää missä vaiheessa kutua hauet ovat kullakin kalastusalueella. Toisessa lahdessa hauet voivat uida vierekkäin piittaamatta mistään muusta, kun toisessa lahdessa hauet vasta valmistautuvat kudulle ja ovat erittäin kiinnostuneita ohi uivasta helposta saaliskalasta. Vastaavasti kutu päättyy toisella alueella, kun se on toisella alueella vielä käynnissä. Osaavat kalastusoppaat tuntevat kudun vaiheet ja valitsevat Sinulle kulloinkin parhaan kalastusalueen.syksyllä...

hauki on aktiivinen, mutta sen liikkeet hidastuvat vesien viilentyessä. Syksyn edetessä vieheitä uitetaan hitaammin, uintia pysäytetään useammin ja pysäytysaikoja pidennetään. Nyt toimivat parhaiten syvyytensä säilyttävät tai erittäin hitaasti uppoavat ”suspending” tyyppiset haukijigit ja vaaput sekä hitaasti uivat jerkit ja haukiperhot. Alkusyksyllä lahtien ruovikkorannat ovat haukien suosimia. Hauet saalistavat myös ruovikon sisällä, joten tarkat heitot tulevat taas arvoon arvaamattomaan. Mitä lähemmäs ruovikon reunaa heitto osuu sitä paremmat ovat saalisennusteet. Myöhemmin syksyllä hauet saalistavat myös sisäselkien syvemmissä keskiosissa. Syvemmältä hauet tavoitetaan parhaiten haukijigeillä ja syvälle menevillä haukivaapuilla uistellessa. Näitä kalastusmuotoja voidaan harjoittaa jäidentuloon asti. Syksyllä hauki saalistaa aktiivisesti, mutta parhaat kalastuspaikat ja tehokkaimmat kalastusmenetelmät muuttuvat syksyn edetessä. Paikalliset kalastusoppaat tuntevat hauen liikkeet ja vievät sinut suoraan parhaille paikoille kalaan.talvella...

jäiden tulon jälkeen hauet löytyvät samoilta alueilta mistä niitä saatiin juuri ennen jäiden tuloa. Hauen täkykalastus on mielenkiintoista puuhaa. Jääkentän hiljaisuuden katkaisee hälyttimen kilahdus. Hauki on iskenyt täkyyn. Vastaiskun on tultava oikeaan aikaan, muuten kalastaja vetää vesiperän. Haukea voidaan kalastaa myös tasapainopilkeillä Hauen tärppi tulee usein varoittamatta ja on viedä lyhyen vavan mennessään. Väsytyksessä ei saa hosua. Antaa hauen viedä, jos sillä on menohaluja. Kevään edistyessä hauet siirtyvät lähemmäs yhä lähemmäs kutualueitaan. Talvella on entistä tärkeämpää tuntea alueen vedet ja haukien liikkeet. Kalastusoppaan kanssa löydät parhaille hauen talvikalastuspaikoille turvallisesti.