Vastuullista vapaa-ajankalastusta


Kalastamalla kestävällä tavalla varmistumme siitä, että kalakantoja hyödynnetään järkevästi ja silloin kaloja riittää myös tuleville kalastuskausille. Älä ota enempää kalaa kuin itse syöt. Kaikki vahingoittumattomat ja alamittaiset kalat päästetään luonnollisesti takaisin.

Kalastaminen on hauskaa, mutta jotta kalakannat pysyisivät vahvoina ja voisimme nauttia hyvistä kalastusmahdollisuuksista myös tulevaisuudessa, suosittelemme pyydä ja päästä (C&R) kalastusmuotoa. Suuret hauet ovat erittäin tärkeä osa ekosysteemiä. Suuri hauki ei makunsa puolesta ole paras ruokakala ja ruokaakin siitä tulee reilusti enemmän kuin kerralla tarvitsee. Nämä suuret hauet tulee siis näistä biologisista ja eettisistä syistä vapauttaa. Kuvaa ja punnitse mielellään saamasi suuri hauki, mutta päästä se sitten takaisin omaan valtakuntaansa suorittamaan omaa tärkeää tehtäväänsä.

 


Urheilukalastajan eettisiä sääntöjä

  • hanki kalastukseen tarvitsemasi luvat ennen kuin lähdet kalaan
  • kalasta ja käsittele elävää kalaa siten, että kala eivät vahingoitu, jolloin kala jota et ota voidaan vapauttaa vahingoittumattomana
  • tapa kala, jonka aiot ottaa ruuaksi välittömästi
  • älä ota enempää kalaa kuin tarvitset päivän ruokatarpeeseen
  • huomioi kalastaessasi muut alueella liikkujat, ammattikalastajat ja heidän pyydyksensä
  • toimi hyväkäytöksisesti, älä häiritse muita
  • pidä luonto puhtaana, äläkä vahingoita herkkää luontoa

 


Tuetaan ja edistetään vastuullista kalastusta. Kansainvälinen seminaari hauen ekologiasta, käyttäytymisestä ja vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta järjestettiin Vaasassa 25.-26.9.2014. Hauen ekologian ja kalastuksen asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista ja Englannista olivat paikalla. Löydät kaikki seminaarin esitykset ja videot täältä!

 
Täältä löydät lisää tietoa vastuullisesta kalastuksesta.