Ansvarsfullt fritidsfiske

Fiska alltid utan att åsamka olägenhet eller störning. Tänk på att fisken är en förnyelsebar resurs som även Du kan vårda genom att fiska på ett vettigt sätt. Respektera därför förbudsområden och redskapsbestämmelser. Lös ockfiskekort innan du börjar fiska.

Genom att fiska på rätt sätt garanterar vi att fiskebestånden nyttjas på ett hållbart sätt och att det finns fisk också för nästa års fiskesäsong. Fiska inte mer än vad du själv använder, all oskadad fisk och all  fisk som inte fyller minimimåtten släpps tillbaks. Det är roligt att fiska, men för att fiskresurserna skall räcka till och vi skall kunna njuta av ett rikligt fiske även i framtiden rekommenderar vi Catch and Realese. Riktigt stora gäddor spelar en viktig roll i ekosystemet. De är inte heller mycket till matfisk och en stor gädda går långt utöver dagsbehovet.

 


Sportfiskarens etiska regler

  • skaffa behövliga tillstånd för fisket
  • fiska på ett sådant sätt att fisken inte vållas onödig skada och så att fisk som inte skall eller får behållas kan släppas tillbaka.
  • omdelbart efter fångst avliva fisk som skall behållas
  • ta inte upp mer fisk än att det räcker till dagsbehovet
  • bedriva sporfisket med hänsynstagande till yrkesfisket och övriga fiskares behov och redskap
  • uppträda hänsynsfullt och utan störning
  • hålla naturen ren och ta hänsyn till känslig natur

 

 

Som en del av vårt projekt "Nästa steg - Internationell gäddfisketurism" ordnades 25-26.9.2014  ett internationellt gäddseminarium i Vasa med syfte att öka vår förståelse av gäddan och att lyfta fram ansvarsfullt gäddfiske. Du kan ladda ner alla presentationer samt titta på filmerna av alla föredrag här.