Gädda (Esox lucius)

Vad är det då som gör området till ett gäddparadis? Våra vattendrag är mycket lämpliga för gäddan. De grunda vattnen i kombination med landhöjningen bildar tusentals flador och glosjöar, dit gäddan söker sig för att leka under våren. Det är en upplevelse att kunna följa med gäddans lek på våren, stora gäddhonor stiger upp i smala och grunda bäckar till sina lekområden. Vattnet sprutart omkring när den kraftiga gäddstjärten sänker sig med ett kraftigt slag i vattenytan. Farten kan ibland vara så hög att gäddan plötsligt i en krök hamnar på torra land. Efter lite hoppande är gäddan tillbaks i bäcken och fortsätter stigningen tillsammans med sina artfränder. För gäddorna är de grunda glosjöarna optimala lekplatser. Vårsolen värmer snabbt upp de grunda vattnen och de små gäddynglen får en god start med mycket mat och skydd. Dylika lekområden hittar vi överallt i vår skärgård. När gäddynglen har växt tillräckligt vidgar de sina levnadsområden. Den grunda och steniga skärgården tillåter att gäddorna hittar optimala habitat. Grynnorna sträcker sig både över och under vattenytan och skapar en mångsidig vattennatur. Även vattenväxtligheten är mångsidig och erbjuder goda platser för gäddan att lura på sitt byte. Holmar och små skär med sina steniga stränder skapar uddar och sund där gäddan lura på förbisimmande fiskstim. Vattnen är rena, de ständiga strömmarna i Kvarken gör att vattnet byts kontinuerligt ut. I brackvattenmiljön trivs även andra fiskarter och speciellt abborren och mörten kan bli stora i området. Detta gör att gäddan trivs ännu bättre, eftersom det aldrig är brist på föda. Gäddan har optimala förhållanden för förökning, vattenmiljön är ren och mångsidig. Det i kombination med en god fiskeetik, där vi respekterar vår fångst, garanterar att här finns gädda och mycket!


Vår- och sommarfiske

Perioden med öppet vatten börjar genast efter islossningen i april-maj, och då hittar man gäddan bäst utanför lekvikar och närliggande djupa ställen. I maj när gäddan söker sig till lekplatserna nappar den dåligt, men genast efter att den har lekt färdigt är den redo att hugga på beten igen. Leken börjar först i låga vikar i den inre skärgården, där vattnet snabbt värms upp, och de stora gäddorna i den yttre skärgården leker sist. Tack vare detta är det möjligt att fiska gädda med spö under hela våren - det enda som krävs är att man väljer platsen enligt vattentemperatur och lekens fas. Våren är rätt tid om man vill ha de riktigt stora!


Höstfiske

Sensommaren och hösten är den bästa tiden för gäddfiskare. När vattnet har svalnat äter gäddan mer aktivt och då kan man också få stora gäddor på kroken i grunt vatten. När det är som bäst verkar det finnas hugglada gäddor överallt. Vattnet vid stränderna blir kallare tidigare än vattnet i öppna fjärdar, och då förflyttar sig gäddan till strandzonen för att söka föda. Då är det högsäsong för dem som har kastfiske som hobby. När strandvattnet blir ännu kallare återvänder gäddan till de öppna vattnen, som är varmare, och då ger fiske med drag bäst resultat.När temperaturskillnaderna jämnat ut sig söker sig gäddorna ofta tillbaka till de grunda strandvattnen. Jättegäddor som följer braxenstim är de som ligger överst på önskelistan för dem som kastar med spö. I kallt vatten vill emellertid gäddan inte simma i onödan och slösa med energi, och då ska man ha en låg hastighet på betet och betet ska komma så nära den lurpassande gäddan som möjligt.


Vinterfiske

Så fort isen har lagt sig blir gäddpimplaren aktiv. Då håller sig gäddan ännu i grunt vatten – vasskanterna är de bästa ställena. I detta skede samlar gäddan ännu näring för vintern och är rätt så ivrig på att hugga. Längre fram under vintern simmar gäddan tillbaka till de öppna fjärdarna och då nappar den inte lika bra. Vid midvintern rör sig gäddan knappt alls och då måste man veta var de håller till. Pimpel med agn i kombination med god lokalkännedom är den bästa garantin för fångst på midvintern. På vårvintern blir gäddan aktiv igen. När snön på isen delvis har smält och solens strålar kan tränga igenom istäcket börjar fiskpimplarens andra säsong, som varar exakt lika lång tid som isen bär.


Mete

Kvarkens grunda skärgård med många gömställen för fisken ger ypperliga förutsättningar för gäddmete med agn. Det finns rikligt av gäddor i området och fisket är oftast händelserikt. Det finns t.o.m. chans att fånga stora gäddor på över 10 kilo.

När? Den bästa tiden för agnmete är i maj genast efter lektiden och på hösten, då vattnet har blivit lite kallare.

Var? Vassbevuxna vikar i inner- och mellanskärgården, stora innerfjärdar och älvmynningar.

Hur? Vet man var gäddan finns, kan man meta från stranden eller från en förankrad båt och agna med bottenmete eller flöte. På stora innefjärdar är det bäst att meta från en båt i långsam rörelse, då kan ett större vattenområde genomsökas. De bästa betena är mört, braxen och stora strömmingar.