Fiskeguidens bästa tips för gäddfisket


...under
våren

Det är viktigt att låta gäddorna leka i fred under våren. Leken räcker några veckor och tidpunkten varierar årligen och även mellan olika områden i och med att vattentemperaturerna varierar. Det är viktigt att veta i vilken fas av leken gäddorna befinner sig i varje enskilt fiskeområde. I en vik kan gäddorna simma sida vid sida utan att bry sig om annat, medan gäddorna i en annan vik nu först förbereder sig för leken och är mycket intresserade av en lättfångad bytesfisk som simmar förbi. På motsvarande sätt kan leken vara över på ett område, medan den ännu fortsätter på ett annat.  Att leken är slut känner fiskaren bäst i ändan på reven. Gäddorna har gjort slut på energiförråden och nu måste de få tillbaka den näring de förbrukat. Gäddorna stannar några veckor i närheten av lekområdena innan vattnet blir varmare och de simmar till sina jaktområden. De kunniga fiskeguiderna känner till lekens faser och väljer ut det fiskeområde som vid varje tillfälle passar bäst för dig.


...under sommaren

Gäddan är inte längre stel av kallt vatten och tycker nu om snabba rörelser. Goda gäddbeten för varmt vatten är småjerk med snabbare rörelser, skeddrag och wobbler. Viktiga egenskaper då man fiskar vid grynnor är också betets kastegenskaper (det flyger långt och exakt även vid blåsigt väder). Man måste få betet att flyga ända till mellanrummen mellan stenarna vid grynnan. Ett lyckat kast ger belöning nästan omedelbart. Gäddan stiger ofta upp på grynnan för att jaga eller lurar på bytet underifrån precis där det djupnar invid grynnan. En annan god egenskap med bete som kastas vid grynnor är att man kan variera simdjupet genom att veva in med olika hastighet. Genast efter kastet måste man kunna veva in över grynnans låga del nästan längs ytan. När vattnet blir djupare kan man genom att veva in lugnare och emellanåt stanna upp lyckas med fisket vid grynnans djupare kantområden. En annan taktik är att fiska vid grynnans steniga övre områden med ett bete som simmar på grunt vatten och sedan byta till ett bete som dyker djupare för att fiska vid grynnans djupare kantområden. Alla grynnor är inte gäddgrynnor. Det är många faktorer som spelar in för att en grynna ska bli en bra gäddgrynna. En grynna som gett bra med gäddor en dag kan en annan dag vara helt tom på gäddor. Dessutom finns det stenar under vattnet vid grynnorna och ett blåsigt väder blir dessutom en extra utmaning då det gäller att hålla båten i styr. De kunniga fiskeguiderna på området har båten under kontroll och känner till gäddgrynnorna. Genom att anlita en fiskeguide kan du koncentrera dig på det väsentliga – kampen mellan gädda och fiskare!


...unde
r hösten

Gäddan är aktiv men dess rörelser blir långsammare då vattnen blir kyligare. Då hösten framskrider låter man betet simma långsammare, man stannar oftare upp det och stopptiderna förlängs. Nu fungerar det bäst dels med gäddjiggar och wobbler av typen ”suspending”, som sjunker mycket långsamt, dels med jerkar och gäddflugor, som simmar långsamt. I början av hösten trivs gäddorna i vikarnas vassruggar. Gäddorna jagar också inne i vassruggarna, så exakta kast får igen en oanad betydelse. Ju närmare kanten av vassruggen kastet träffar, desto bättre är chansen att få napp. Senare på hösten jagar gäddorna även i djupet i mitten av infjärdarna. På djupare vatten nappar gäddorna bäst på gäddjigg och på gäddwobbler, som går på djupet. De här typerna av fiske kan man utöva tills isen lägger sig. På hösten jagar gäddorna alltså aktivt, men de bästa fiskeställena och de effektivaste fiskemetoderna förändras då hösten framskrider. De lokala fiskeguiderna känner till var gäddorna rör sig och tar dig på fisketur direkt till de bästa ställena.


...under vintern

När isen lagt sig finns gäddorna i samma områden där man kunde fiska gäddor precis innan isen lade sig. Att fiska gädda med agnfisk är intressant. Tystnaden på isfältet bryts av att larmet klingar. En gädda har huggit på kroken. Motrycket måste komma i rätt tid, annars blir det ingen fisk. Man också kan fiska gädda med balanspirk. Gäddorna nappar ofta utan förvarning och drar nästan iväg med det korta spöet. Då man tröttar ut gäddan får man inte stressa. Låt den dra iväg om den har lust. Då våren framskrider simmar gäddorna allt närmare lekområdena. På vintern är det viktigare än någonsin att känna till vattnen på området och gäddornas rörelser. Med fiskeguiden hittar du tryggt de bästa vinterfiskeplatserna för gäddfiske.