Fiskeregler

Här presenteras dels regler för fisket enligt förordningen om fiske, men även lokala regler enligt beslut av fiskeområdena i Österbotten.

Minimimått enligt förordningen om fiske (fr.o.m. 1.1.2016)

* Gös som kommersiella fiskare i grupp I skall på havsområden utanför Finska viken vara minst 40 cm. Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.          

Fiskeområdena kan på sina vattenområden ha beslutat minsta mått även för andra fiskarter eller beslutat om att minsta mått för de ovannämnda fiskarterna skall vara större än vad som nämns i förordningen. Vi lägger ut dessa ändringar på denna sida vartefter vi tar del av dem.

 

Fiskeriområdesvisa bestämmelser i Österbotten

Fiskeområdena har med stöd av Lag om fiske infört följande redskapsbestämmelser, minimimått eller fredningsområden inom sina vattenområden eller delar av dessa. Alla rinnande vattendrag i Österbotten anses som sik- eller laxförande enligt NTM-centralens beslut, vilket betyder att det inte är tillåtet att fiska med stöd av allmän fiskerätt i ström- och forsdrag. För fiske i ström- och forsdrag behövs därför vattenägarens tillstånd. Karta över fiskeområdenas gränser hittar man här.

  • Kristinestads-Storå fiskeriområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Östermark och Storå.
  • Södra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Korsnäs och Malax samt  städnera Närpes, Kaskö och Vasa. Fiskeområdet har beslut om minimimått om 30 cm på sik.
  • Kvarkens fiskeriområde omfattar Korsholms, Vörå-Maxmo-Oravais och Lillkyro kommuner.
  • Norra Kust-Österbottens fiskeriområdeskeområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby.