Fiskeregler

Här presenteras dels regler för fisket enligt förordningen om fiske som gäller i Österbotten.

Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fiskeriområdesvisa bestämmelser i Österbotten

Fiskeområdena har med stöd av Lag om fiske infört följande redskapsbestämmelser, minimimått eller fredningsområden inom sina vattenområden eller delar av dessa. I Österbotten är Lappfjärds å (Storå),Tjöck å, Närpes å, Harrström å, Kyroälv, Nykarleby älv, Purmo Norra å, Esse å och Kronoby åar är vattendrag för vandringsfisk enligt NTM-centralens beslut, vilket betyder att det inte är tillåtet att fiska med stöd av allmän fiskerätt i ström- och forsdrag. För fiske i ström- och forsdrag behövs därför vattenägarens tillstånd. Karta över fiskeområdenas gränser hittar man här.

  • Kristinestads-Storå fiskeriområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Östermark och Storå.
  • Södra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Korsnäs och Malax samt  städnera Närpes, Kaskö och Vasa. NTM-centralen har inom hela fiskeriområdet fastställt ett minimimått om 30 cm på sik, som gäller alla former av fiske.
  • Kvarkens fiskeriområde omfattar Korsholms, Vörå och Lillkyro kommuner.
  • Norra Kust-Österbottens fiskeriområdeskeområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby.