Fiskeregler

Här presenteras dels regler för fisket enligt förordningen om fiske, men även lokala regler enligt beslut av fiskeområdena i Österbotten.

Minimimått enligt förordningen om fiske (fr.o.m. 1.1.2016)

* Gös som kommersiella fiskare i grupp I skall på havsområden utanför Finska viken vara minst 40 cm. Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.          

Fiskeområdena kan på sina vattenområden ha beslutat minsta mått även för andra fiskarter eller beslutat om att minsta mått för de ovannämnda fiskarterna skall vara större än vad som nämns i förordningen. Vi lägger ut dessa ändringar på denna sida vartefter vi tar del av dem.                                

 

Fiskeområdesvisa bestämmelser i Österbotten

Fiskeområdena har med stöd av Lag om fiske infört följande redskapsbestämmelser, minimimått eller fredningsområden inom sina vattenområden eller delar av dessa. Alla rinnande vattendrag i Österbotten anses som sik- eller laxförande enligt ELY-centralens beslut, vilket betyder att det inte är tillåtet att fiska med stöd av allmän fiskerätt i ström- och forsdrag. För fiske i ström- och forsdrag behövs därför vattenägarens tillstånd. Karta över fiskeområdenas gränser hittar man här.

  • Kristinestads-Storå fiskeområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Lappfjärd och Storå.
  • Närpes-Kaskö fiskeområde omfattar Närpes stad och Kaskö stad.
  • Korsnäs-Malax fiskeområde omfattar kommunerna Korsnäs och Malax samt Vasa stad. Fiskeområdet har beslut om minsta knutavstånd i nät havet på 40 mm, undantaget är strömmings-, nors-, och agnfiske.
  • Kvarkens fiskeområde grundades 1.1.2014 genom sammanslagning av Korsholms och Norra Kvarkens fiskeområden. Fiskeområdet omfattar Korsholms, Vörå-Maxmo-Oravais och Lillkyro kommuner. Vörå-Maxmo-Oravais och Lillkyro kommuner har beslut om minsta knutavstånd i siknät i havet. I sikbottennät bör vid fiske knutavståndet vara 38 mm eller större och vid fiskemed flytnät 50 mm eller större. Fiskeområdet har även med stöd av lagen om fiske inrättat ett fredningsområde inom Kyro älvs mynningsområde, inom fredningsområdet är fiske av gös förbjudet under juni månad. Förbudet omfattar alla fiskesätt även handredskap.
  • Nykarleby fiskeområde omfattar Nykarleby stad.
  • Norra Svenska fiskeområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Jakobstad och Karleby. Fiskeområdet har med stöd av lagen om fiske inrättat ett fredningsområde i Larsmo-Öjasjön. Fredningstiden omfattar perioden 15.5-15.6 och innebär att fångst av gös är förbjudet med alla fiskesätt årligen.