Nationella fisketillstånd

Följande regler för fisketillstånd gäller i Finland fr.o.m 1.1.2016:

Fiske är förbjudet i bl.a. forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt på sådana vattenområden där fiske med stöd av någon annan författning eller något beslut är förbjudet (fr.o.m. januari 2016). Med specialområden avses områden där fiske är begränsat bland annat vissa av Fortstyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.

 

Statens fiskevårdsavgift

Var och en som är 18-64 år och utövar allt annat fiske än pilkning och mete skall, innan han eller hon inleder fisket, på eget initiativ betala fiskevårdsavgift åt staten.

Fiskevårdsavgiften år 2021 är:
45 euro / kalenderår
15 euro / 7 dygn
6 euro / dygn

Mot fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö (per person) på alla vattenområden där det tidigare har krävts någon av de länsspecifika spöfiskeavgifterna. Fiskevårdsavgiften är personlig och var och en måste registera sig för att betala fiskevårdsavgiften för den första gången med namn, adress och födelsedatum. Kvitto över att avgiften är betald skall medföras vid fiske. Mer info om köp av fiskevårdsavgiften hittar du via Forststyrelsens sidor.

 

Hur betalar jag avgifterna?

1)  Via nätet

Fiskevårdsavgiften kan betalas via Eräluvat-webbutiken. För att lösa ut din fiskevårdsavgift för första gången skall du registrera dig i Eräluvat-webbutiken med ditt namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Du kan printa ut kvittot eller spara det till exempel datorn, mobilen eller plattan.

2) Via telefonen

Du kan betala avgiften genom att ringa 020 69 2424 (vardagar 9-16). Ring servicenumret och uppge ditt namn, adress och födelsedatum. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

3) Från R-kioskerna och naturum

Du kan också registrera dig och betala fiskevårdsavgiften direkt i R-kioskerna eller på Forststyrelsens naturum runtom i landet.  Du får ett kvitto över fiskevårdsavgiften med en gång.

 

Tillstånd av vattenområdets ägare

För annat fiske än spöfiske krävs förutom att betala fiskevårdsavgiften även tillstånd av vattenområdets ägare. Delägarlag, fiskeområden, kommuner och Forststyrelsen kan sälja fisketillstånd som ger rätt till nät-, kast-, trolling-, kräft- och annat fiske på sina områden. Kolla upp detta alternativ från exempelvis företag inom turistbranschen. Här hittar du information om lokala tillstånd i Österbotten.