Nationella fisketillstånd

 

Allmänna fiskerättigheter

Pilkfiske, mete och fiske strömmingshäckla med ett spö/person är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter, för vilket man inte behöver tillstånd. Allt fiske är förbjudet i bl.a. forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt på sådana vattenområden och specialområden där fiske med stöd av någon annan författning eller något beslut är förbjudet. Med specialområden avses områden där fiske är begränsat bland annat vissa av Fortstyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi.

 

Statens fiskevårdsavgift

För allt annat fiske än mete, pilke och fiske med strömmingshäckla skall alla som är 18-69 år före man börjar fiska på eget initiativ betala fiskevårdsavgift åt staten. Den övre åldersgränsen ändrades från 64 år till 69 år 1.1.2024, men alla som hunnit fylla 65 senast 31.12.2023 behöver inte betala avgiften, dvs. alla födda 1958 eller tidigare är inte betalningsskyldiga. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Fiskeförbudsområden: Kalastusrajoitus.fi. För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö.

Fiskevårdsavgiften år 2024 är:
47 euro / kalenderår
16 euro / 7 dygn
6 euro / dygn

Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett kastspö (per person). Fiskevårdsavgiften är personlig och var och en måste registera sig för att betala fiskevårdsavgiften för den första gången med namn, adress och födelsedatum. Kvitto över att avgiften är betald skall medföras vid fiske. Mer info om fiskevårdsavgiften hittar du via Forststyrelsens sidor.

 

Hur betalar jag fiskevårdsavgiften?

1)  Via nätet

Fiskevårdsavgiften kan betalas via Eräluvat-webbutiken. För att lösa ut din fiskevårdsavgift för första gången skall du registrera dig i Eräluvat-webbutiken med ditt namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Du kan printa ut kvittot eller spara det till exempel datorn, mobilen eller plattan.

2) Via mobilappen Eräluvat

3) Via servicenummer

Du kan betala avgiften genom att ringa 020 69 2424 (vardagar kl. 9-15). Ring servicenumret och uppge ditt namn, adress och födelsedatum. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

4) Från Forststyrelsens naturum

Du kan också registrera dig och betala fiskevårdsavgiften direkt i Forststyrelsens naturum runtom i landet. Du får ett kvitto över fiskevårdsavgiften med en gång.

 

Tillstånd av vattenområdets ägare

För annat fiske än spöfiske krävs förutom att betala fiskevårdsavgiften även tillstånd av vattenområdets ägare. Delägarlag, fiskeområden, kommuner och Forststyrelsen kan sälja fisketillstånd som ger rätt till nät-, kast-, trolling-, kräft-, fiske med fler än ett spö, och annat fiske på sina områden. Kolla upp detta alternativ från exempelvis företag inom turistbranschen. Här hittar du information om lokala tillstånd i Österbotten, men informationen täcker inte alla vattendelägarlag.